ENGLISH:

All prices include VAT.

The order will be picked up by the customer at Knystaria, unless otherwise agreed.

Please note that by placing an order and accepting the terms, you have provided your express consent that the preparation of the food ordered will commence immediately, and that you have agreed that you have forfeited your right of withdrawal from the purchase.

Any possible complaints about our products can be directed to knystaria@knystaria.se

SVENSKA:

Alla priser inkluderar moms.

Beställningen hämtas av kunden på Knystaria, om inte annat avtalats.

Observera att du genom att lägga en beställning och acceptera villkoren har gett ditt uttryckliga samtycke till att tillagningen av den beställda maten påbörjas omedelbart och att du har samtyckt till att du har förverkat din ångerrätt från köpet.

Eventuella klagomål på våra produkter kan riktas till knystaria@knystaria.se